skip to Main Content
+45 2480 9664 info@karmagi.dk Åbningstider: hverdage 9 - 16

Rygestop, alkoholmisbrug eller mobiltelefon afhængighed

Afhængighed

Stop din afhængighed af cigaretter og bliv røgfri med hypnose
Slip af med mobiltelefon afhængighed

Der kan være flere forskellige årsager til at en afhængighed opstår. Afhængighed af cigaretter og mobiltelefon afhængighed, er blot et udpluk af afhængigheder, der kan forværre ens liv og livskvalitet. Følelser som stress, sorg, vrede og frustration kan være svære at håndterer i en travl hverdag, og vi håndterer vores daglige udfordringer forskelligt. At holde fast i en afhængighed, er ikke en konstruktiv måde at håndtere disse følelser på.

Bliv røgfri med hypnose - slip af med din afhængighed af cigaretter

For nogle rygere har det måske været en "tilfældighed", eller uvidenhed omkring de risikofaktorer der er forbundet med at ryge, der gjorde at de startede. Ved hjælp af Karmagi´s lydfiler med hypnose, kan du slippe af med din afhængighed af cigaretter og forblive røgfri. I hypnosen tales der til underbevidstheden, og på den måde kan du "om-programmere" din hjerne, så du ikke længere er afhængig.
Her på siden, finder du vores rygestop program "28 dages rygestop", hvor du skal lytte til én lydfil hver dag. Vi har desuden lavet en Rygestop kontrakt, som du gratis kan downloade.
Hvis du skulle være blevet afhængig af nikotintyggegummi, i et forsøg på at blive røgfri, har vi også en lydfil specielt til det.

Hypnose, mindfulness og meditation er særdeles effektive værktøjer, hvis du ønsker at slippe af med mobiltelefon afhængighed

Mange af os går altid rundt med mobiltelefonen i lommen, og det kan være stressende at "altid være på" og tilgængelig. Hvis du føler at din mobiltelefon er med til at stresse dig, eller tror at du har udviklet mobiltelefon afhængighed, så har vi en lydfil, specielt til dig der er afhængig af din mobiltelefon. Flere forskere advarer imod vores store forbrug af smartphones - du kan læse en artikel om emnet via dette link... 

Rygestop

Er du afhængig af cigaretter og ønsker at blive røgfri nu? Hvis du uden held prøvet at stoppe flere gange, så er her en effektiv lydfil til rygestop. Skift mellem denne lydfil og lydfilen "Endelig røgfri". Start med at lytte hver dag.

Endelig røgfri

Hver dag bliver bare bedre uden cigaretter og røg. Hvis du oplever trangen kommer tilbage, så lyt her. Trangen vil dæmpe sig mere og mere. Det er en kamp og vi hjælper dig til at nå dit mål - at være røgfri.

Nikotin tyggegummi

Formindsk brugen eller stop med at bruge nikotintyggegummi. Den gift du er sluppet af med ved at stoppe med at ryge, får du nu ved at tygge nikotintyggegummi. Husk det kun skal bruges som en overgang - vi hjælper dig her!

Mobiltelefon afhængighed 

Styrer din mobiltelefon dit liv, og skal du tjekke den evig og altid, dag og nat? Så er du i en risikogruppe, der har et underliggende stressniveau 24/7 og det vil betyde noget for dit nærvær med din familie, venner og kolleger. Stop det nu!

Ny fil på vej

Ny fil på vej

28 dages rygestop
Bliv røgfri med hypnose

Lyt til en ny lydfil der varer ca. 7 minutter, hver dag 

Har du svært ved at fastholde dit rygestop og forblive røgfri, og kommer trangen til at styre dit liv - så er her løsningen for dig.
Vi har lavet 14 forskellige lydfiler, som synliggør de udfordringer det er ved at være afhængig af cigaretter, og de udfordringer du har med at stoppe med at ryge. Hver fil skal høres 2 gange, hvilket er lagt ind i programmet.

Du skal være klar over at disse lydfiler på 7 minutter, kan virke hårde i ordvalg. Vi vil frembringe de ubehageligheder der er ved rygning og det gør vi af den grund, at vi ønsker at din underbevidsthed skal vide hvor farligt det er for dig at ryge, således at dine "crawings" for cigaretter forsvinder.

Lav en kontrakt med dig selv om at blive røgfri - download den gratis her: Rygestop kontrakt

Endelig røgfri

Faldt du i - kom tilbage på sporet!

Lydfilen er på vej

Lev Livet Lettere, når du er røgfri, eller slipper af med mobiltelefon afhængighed...

Vi gør opmærksom på at vores lydfiler ikke må sidestilles med terapi eller psykiatrisk behandling.
Vi kan anbefale mange gode terapeuter i Danmark, hvis du vil have en privat session på en klinik.